مهمانان ویژه

دکتر شاهرخ فرهنگی

آقاي دكتر شاهرخ فرهنگي در سال 1329 در تهران متولد شدند. ايشان در سال 1352مدرك كارشناسي ارشد مهندسي برق و در سال 1373 دكتري مهندسي برق را از دانشكده فني تهران دريافت كردند. سابقه حرفه اي ايشان علاوه بر آموزش و پژوهش در رشته مهندسي برق به عنوان مربي، استاديار، دانشيار و استاد در گروه مهندسي برق دانشكده فني دانشگاه تهران، اجراي پروژه هايي در زمينه نيازهاي دفاعي كشور، طراحي و ساخت تجهيزات به منظور استفاده از انرژي فتو ولتاييك، طراحي و ساخت تجهيزات مورد استفاده صنعت برق و همچنين، اجراي پروژه هاي پژوهشي در زمينه صنعت خودرو است. از جمله خدمات ارزنده ايشان طراحي و ساخت نمونه تحقيقاتي و نيمه صنعتي ايستگاه آزمايش فيوزهاي مجاورتي موشكهاي Side Winder ، طراحي و ساخت بالاست الكترونيك فتوولتائيك براي لامپ بخار سديم فشار قوي 70 وات، شبيه سازي ديناميك خودرو به منظور كنترل خودرو با محركه هاي الكتريكي، طراحي و ساخت مدولاتور رادار با فركانس تكرار بالا، شناسايي و طراحي و ساخت نمونه تحقيقاتي فيوزهايFMU ... را مي توان بر شمرد. آقاي دكتر فرهنگي ضمن دريافت چندين لوح و تقدير نامه، در سال 1386 به عنوان مهندس برگزيده فرهنگستان علوم ايران انتخاب شدند.

پروژه های انجام شده در آزمایشگاه فتوولتائیک ایشان:

  • سامانه پشتیبان فتوولتائیک

  • نیروگاه خورشیدی متصل یه شبکه 20 کیلوواتی

  • اینورتر متصل به شبکه خورشیدی TL1500

  • پمپاژ آب خورشیدی

آدرس صفحه دکتر: http://ece.ut.ac.ir/users/farhangi

Shahrokh Farhangi obtained the B.Sc., M.Sc. an

professor at the School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran. His research interests include design and modeling of Power Electronic Converters, and application of power electronics in Electrical Drives, Photovoltaics and Renewable Energy Systems. He has managed several research and industrial projects, which some of them have won national and international awards. He has been selected as the distinguished engineer in electrical engineering by Iran Academy of Sciences, in 2008