سرفصل ها و موضوعات سمینار

1-     معرفی انواع نیروگاه های فتوولتاییک از نظر ساختار و کاربرد

( نیروگاه های متصل به شبکه مقیاس کوچک، نیروگاه های متصل به شبکه مقیاس بزرگ، نیروگاه های مستقل از شبکه، نیروگاه های هیبریدی  و انواع ساختارهای معرفی شده شرکت SMA)

2-     طراحی کاربردی و معرفی اجزا و محاسبات یک نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه مگاواتی

-          طراحی بخش dc شامل :

 ( پانل های خورشیدی، تکنولوژی ها، معیارهای انتخاب پنل (فنی و اقتصادی) مزایا و معایب هر کدام، نحوه سایزینگ و عوامل موثر بر توان خروجی پانل ها ، کابل ها ، حفاظت ها و تجهیزات مربوطه )

3-     معرفی انواع اینورترهای متصل به شبکه SMA از نظرکاربرد و ساختار و همچنین مقایسه آن ها شامل :

محصولات مختلف مقیاس کوچک، مقیاس بزرگ و بررسی مدل های مختلف اینورترها و معیارهای انتخاب بین آنها  اعم از  میکرو اینورتر، اینورترهای توزیع شده (Decentralized)، اینورترهای متمرکز(Centralized)، مدلهای ترانس دار، بدون ترانس، نحوه سایزینگ و مدهای کاری اینورترها)
 SUNNY BOY, SUNNY TRIPOWER, STP60, SUNNY BACKUP , SUNNY ISLAND ، 

4-     طراحی بخش ac شامل :

نوع و ماهیت شبکه (صنعتی، خانگی، روشنایی) ، مدهای عملکردی نیروگاه، ملزومات اتصال به شبکه ، کلاس مولد و طرح اتصال، اطلاعات موردنیاز برای انجام مطالعات اتصال، ملزومات حفاظتی موردنیاز،  مشخصات و دیاگرام پست اتصال نیروگاه به شبکه، انواع مطالعات مورد نیاز برای اتصال به شبکه

5-     سیستم های جانبی شامل :

حفاظت های مورد نیاز، سیستم زمین نیروگاه، سیستم صاعقه گیر،  سیستم های کنترل ، اندازه گیری و مانیتورینگ، سیستم های ارتباطی، manager ها و cluster ها

6-     پرسش و پاسخ